=========================================

5. NIEDZIELA WLK. POSTU - 7 IV 2019

===================================

 1. Wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu, w którym przeżywamy

 tajemnicę męki i śmierci naszego Odkupiciela. Dobrze wykorzystajmy

 te dwa tygodnie, wyciszmy się i korzystajmy z Bożego Miłosierdzia.

 Znak zasłoniętego krzyża jest symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik

 oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majes-

  tat Boski, którego oblicze grzechami swoimi sobie przysłonił; wyraża

  także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. 

 - DROGA KRZYŻOWA

    * dzieci/młodzież…...………16.45

    * dorośli .........……............ 17.30.

- GORZKIE ŻALE niedziela ..........ok.10.00.

3. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." z filmem

     DVD "Ignacy Loyola" w cenie 5 zł.

4. Dzisiaj i za tydzień zbiórka do puszki na kwiaty i dekoracje do Grobu

   Pańskiego.

5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w środę o 21.00.

6. W piątek, 12 kwietnia, odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulica-

  mi Ostródy, z kościoła NP NMP do kościoła św. Dominika Savio. Nabo-

  żeństwo rozpocznie się o godz. 20.00. Prosimy zabrać ze sobą znicze.

  Nasza Parafia niesie krzyż od stacji 3 do 4.

 7. III zapowiedź przedmałżeńska:

   Kamil Andrzej Rogalski, kawaler z Olsztyna

   Daria Małgorzata Maczukin, panna z Kajkowa /ob. Gdańsk/

       Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach między tymi osobami

   w sumieniu jest zobowiązany powiadomić ks. Proboszcza.

8. Dziękujemy za ofiary na ogrzewanie kościoła. 535,4 zł.

9. W poniedziałek, wtorek i sobotę Msza św. o 8.00. W środę Mszy św.

    nie będzie.

10. Za tydzień Niedzielą Palmową rozpoczniemy Wielki Tydzień. Przed 

     Mszami św. poświęcimy palmy, a podczas liturgii wysłuchamy Pasji

    czyli opisu Męki Pańskiej.

11. Franciszkanie zapraszają na Misterium Męki Pańskiej do sali kame-

     ralnej amfiteatru:

    - 13 kwietnia /sobota/ 17.00 i 19.00

    - 14 kwietnia /niedziela/ 13.00 i  15.00.

12. Dziś spotkanie kl. II i III po Mszy św. o 11.30, kl. VIII wtorek o 18.30.