==========================================

2. NIEDZIELA WLK. POSTU - 17 III 2019

==========================================

1. W okresie Wielkiego Postu Chrystus prowadzi nas drogą przemiany

  życia i nawrócenia. Pamiętajmy o modlitwie, częstym rachunku su-

  mienia i dążeniu do głębszego poznania nauki Ewangelii.

2. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnego wyrzeczenia oraz do

   podjęcia jałmużny wielkopostnej. Skarbonki jałmużny wyłożone są 

   na stoliku pod chórem.

3. Druga niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes  jest dniem modlitwy,

  postu i solidarności z misjonarzami. Po Mszy św. zbiórka do puszek

  na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes.

4. Zapraszamy na nabożeństwa, poprzez które pragniemy głębiej prze-

   żyć okres Wielkiego Postu 

- DROGA KRZYŻOWA – piątek

     * dzieci/młodzież………………16.45

     * dorośli ................................. 17.30.

 - GORZKIE ŻALE - niedziela ..........ok.10.00.

5. We wtorek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.

6. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii obędą się w dniach 4-6

     kwietnia. Można zamawiać intencje Mszy św. w czasie rekolekcji

    w czwartek, piątek i sobotę o godz. 11.00 i 18.00.

7. Do nabycia jest "Gość Niedzielny" z "Posłańcem Warm." za 5 zł.

8. Dzisiaj spotkania kl. I-III. Za tydzień kl. VIII.

9. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne. Jutro rozpoczynamy malo-

    wanie kościoła.