===============================
DEKANAT* OSTRÓDA I - WSCHÓD
===============================
  • Dziekan: ks. prał. mgr Władysław Szmul
  • Wicedziekan: ks. mgr lic. Andrzej Ciućkowski
  • Ojciec Duchowny:  ks. mgr Krzysztof Felka SDB

 

                 KAJKOWO Parafia Św. Moniki                    Kajkowo , ul. Henrykowska 4, 14-100 Ostróda
zam. prob.: Kajkowo , ul. Kwiatowa 2, 14-100 Ostróda
tel. 0(89) 646 01 51, 0(600) 939 159

Powstanie parafii: 1 VII 2000

Msze święte w niedzielę: 9.00, 11.30
                 w dni powszednie: 18.00, 19.00 - czerwiec - sierpnień

PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Andrzej Ciućkowski

   LUBAJNY Parafia Św. Benedykta, Patrona Europy     


Lubajny 46, 14-100 Ostróda
tel. 0(89) 641 01 40
Dekanalne Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Lubajnach erygowane przez abp. Edmunda Piszcza 13 IV 1996                                                         

Powstanie parafii: 1VI 2005

Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00

                 w dni powszednie: 18.00

13 dnia miesiąca od maja do października nabożeństwa fatimskie o godz. 20.00

PROBOSZCZ:
ks. mgr lic. Wiesław Kaniuga

       OSTRÓDA Parafia Bł. Hiacynty i Franciszka           

 

ul. Piastowska 6, 14-100 Ostróda
tel. 0(89) 642 01 26, 642 20 26 -wik.

Powstanie parafii: 1 VII 2000

Msze św. w niedzielę: 8.00, 9.30, 11.00, 17.00, 20.00 - w lipcu i sierpniu
                 w dni powszednie: 7.00, 17.00

PROBOSZCZ:
ks. kan. mgr Jerzy Balcer
WIKARIUSZ: ks. mgr Łukasz Długosz

 

            OSTRÓDA Parafia Św. Dominika Savio               


ul. Filtrowa 1, 14-100 Ostróda
tel. 0(89) 646 41 94 - kanc., 646 46 92

Powstanie parafii: 25 III 1981

Msze św. w niedzielę 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00
                 w dni powszednie: 7.00 i 18.00

                 w święta zniesione: 7.00, 10.00, 18.00

PROBOSZCZ: ks. mgr Stanisław ... SDB

               OSTRÓDA Parafia Św. Jana Bosko                 

 

ul. Parkowa 30, 14-100 Ostróda
tel. 0(89) 642 32 50

Powstanie parafii: 1 VI 1993

Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00

                 w dni powszednie: 7.00, 18.00

                 w święta zniesione: 7.00, 10.00, 18.00

PROBOSZCZ:
ks. mgr Paweł ..... SDB

 

                 OSTRÓDA Parafia Św. Ojca Pio                     
 

ul. Przedszkolna 16, 14-100 Ostróda
tel. 0(89) 646 78 92

Powstanie parafii: 1 VIII 2001

Msze św. w niedzielę: 7.30, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00

                 w dni powszednie: 7.30, 18.00

PROBOSZCZ: ks. kan. mgr Jerzy Woliński
WIKARIUSZ: ks. mgr Daniel Romanik

 

        OSTRÓDA Parafia Św. Faustyny Kowalskiej           
 

ul. Plebiscytowa 48, 14-100 Ostróda
tel/fax 0(89) 646 10 82

Powstanie parafii: 1 VII 1993

Msze święte w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00
                     w dni powszednie: 18.00

PROBOSZCZ: ks. prał. mgr Władysław Szmul

 

STARE JABŁONKI Parafia Matki Bożej Królowej Polski  
 

14-133 Stare Jabłonki
tel/fax 0(89) 641 14 12

Powstanie parafii: 19 XII 1979

Msze św. w niedzielę: 9.00, 13.00, 17.00, 19.00 (V - VIII)

w dni powszednie, 17.00, 19.00 (V - VIII)

Idzbark – 10.30, 17.45 ,15.30 (IX-IV)

Kątno – 12.00

PROBOSZCZ: ks. mgr Janusz Niksa  SDB

 
          SZYLDAK Parafia Św. Andrzeja  Boboli               

 

ul. Szkolna 1, 14-106 Szyldak
tel. 0(89) 647 66 87, 0(660) 929 640

Powstanie parafii: 16 V 1990

Msze św. w niedzielę: 9.00, 10.30, 12.00 - DPS
                 w dni powszednie: 17.00

PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Stanisław Dźwil

 
........................

*dekanat - część diecezji, złożona z kilku(nastu) parafii, na jej czele stoi dziekan.

DANE PARAFII

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
ŚW. MONIKI
ul. Henrykowska 4 Kajkowo,
14-100 Ostróda
kom. 600 939 159
parafia@kajkowo.pl

K S. P R O B O S Z C Z

Ks. kanonik mgr lic.
ANDRZEJ CIUĆKOWSKI
Wicedziekan Dekanatu
Ostróda I-Wschód
ul. Kwiatowa 2, Kajkowo
14-100 Ostróda

ODPUST ŚW. MONIKI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. MONIKI
27 SIERPNIA 2020 r.
godz.18.00

KONTO PARAFII

ING BANK ŚLĄSKI
60105018071000009063319058
na cele kultu religijnego
- budowa kościoła